SAP Freelanceri a zamestnanci na trvalý pracovný pomer

KVALIFIKOVANÍ SAP ŠPECIALISTI

Hľadáte prácu?

Sme pripravení pomôcť vám pri hľadaní skvelého pracovného miesta. Jednou z našich základných priorít je načúvať vašim potrebám a ponúknuť vám, v závislosti od vašich osobných prefe­rencií, čo najviac flexibility.

Vzhľadom na to, že sami máme osobné skúsenosti s týmto prostredím a s fungovaním na pozícii SAP konzultant, chápeme jedinečnosť expertízy, ktorú ponúkate.

Prejdite prosím na stránku Otvorené pozície, aby ste získali viac informácií. Na naše profesionálne jednanie a dôvernosť komunikácie sa môžete spoľahnúť.

Potrebujete odborníkov?

Vzhľadom na naše predchádzajúce skúsenosti s pozíciou SAP konzultant sme schopní správne identifikovať vaše potreby, aby sme vám poskytli to najlepšie možné riešenie. Okrem toho sme dobre oboznámení s lokálnym trhom a preto sme schopní pochopiť vaše požiadavky.

Dôkladné pochopenie kombinácie SAP skúseností a osobných charakteristík našich kandidátov je pre nás kľúčové. Do kontaktu s našimi klientami sa preto dostanú iba tí, ktorí spĺňajú všetky relevantné kritériá.

Viac informácii o našej spoločnosti nájdete v sekcii O nás

Riešenia

Naše 15-ročné SAP konzultačné skúsenosti nám umožňujú predpokladať a pripraviť sa na požiadavky našich klientov. Hľadať vhodných SAP špecialistov sme pripravení okamžite. Cleveronia ponúka oboje, trvalý nábor SAP špecialistov aj nábor pre SAP kontrakty.

 • Trvalý nábor SAP špecialistov

 • Nábor pre SAP kontrakty

 

Cleveronia (SAPerior Job Placement Solutions) - SAP

 

Ako fungujeme?

 • 1. Podpísanie kontraktu – Podpísanie kontraktu medzi spoločnosťou Cleveronia a zákazníkom, v ktorom sú uvedené všetky dohodnuté podmienky.

 • 2. Pochopenie požiadaviek zákazníka – V prvom rade potrebujeme pochopiť biznis nášho klienta a jeho súčasné a budúce požiadavky.

 • 3. Vzájomná dohoda – Na základe informácií poskytnutých klientom pripravíme finálnu špecifikáciu voľného miesta, ktorá vždy musí byť klientom schválená.

 • 4. Oslovenie kandidátov – V rámci dohodnutého časového rámca oslovíme skupinu potenciálnych kandidátov.

 • 5. Výberový proces – Pohovory a výber potenciálnych kandidátov a zostavenie finálneho zoznamu mien, ktoré budú prezentované klientovi.

 • 6. Predstavenie kandidátov – Kandidáti, o ktorých sme naozaj presvedčení, že by u klienta mohli vyplniť voľné miesto SAP špecialistu sú prezentovaní klientovi. Náš klient obdrží osobný skríningový formulár, životopis a naše odporúčanie najvhodnejšieho kandidáta.

 • 7. Pohovory zákazníka – Zorganizujeme pohovory medzi kandidátmi a našim klientom.

 • 8. Rozhodnutie zákazníka – Na základe finálneho rozhodnutia zákazníka komunikujeme uchádzačom, či im bola pozícia ponúknutá alebo nie.

 • 9. Finalizácia prijímacích podrobností – Potvrdenie, kedy začína kontrakt, vyjasnenie si zvyšných nejasností, detailov a podobne.

 • 10. Fakturácia – Potom ako je ukončená kandidátova skúšobná doba máme nárok na fakturáciu dohodnutej sumy.

Prečo Cleveronia?

Existuje množstvo spoločností, ktoré ponúkajú buď svojich vlastných SAP špecialistov alebo ktoré hľadajú dostupných SAP špecialistov na voľnom trhu. Čo sú preto hlavné výhody spolupráce s našou spoločnosťou a prečo by ste si mali vybrať ako svojho partnera Cleveroniu?

 • Zameranie výlučne na trh SAP špecialistov – Zameriavame sa a ponúkame dôkladné poznanie systému SAP. Nezaoberáme sa žiadnym iným ERP systémom. Nie sme bežnou IT náborovou spoločnosťou, ktorá tvrdí, že pozná každý druh odbornosti. Aby sme mohli dodať očakávané výsledky v krátkom čase, sme zameraní a špecializovaní iba na SAP.

 • Reálne skúsenosti zo SAP projektov – Sme vlastníkmi hodnotných skúseností získaných počas implementácie a podpory SAP projektov, čo nám, na jednej strane, umožňuje lepšie pochopiť požiadavky klientov a umožňuje identifikovať vhodného kandidáta na strane druhej.

 • Férovosť – Za svoje služby si neúčtujeme vopred. Zaplatené nechceme mať skôr ako bude náš klient spokojný.

 • Aktívne načúvanie – Komunikujeme a načúvame našim klientom a tiež kandidátom, aby sme pochopili ich požiadavky. Toto zvyšuje pravdepodobnosť úspešnosti.

 • Dobré vzťahy so zákazníkmi – Za svojich klientov považujeme obe strany – spoločnosti, ktoré SAP špecialistov naberajú a rovnako aj hľadajúcich prácu. Uvedomujeme si, že čas sú peniaze a každý z našich klientov je zaneprázdnený. Ceníme si preto každú minútu, ktorú strávime komunikáciou. Dôraz však kladieme na vzájomnosť komunikácie a o výsledkoch informujeme VŠETKÝCH zúčastnených kandidátov, nie iba tých, čo uspeli. Veríme v budovanie dlhodobých vzťahov.

 • Marketing na sociálnych médiách – Mimo tradičných metód náboru tiež držíme krok s najnovšími trendmi, aby sme na potreby našich klientov mohli reagovať rýchlo.

 • Žiadne riziko – Spoluprácou s Cleveroniou nestrácate. Buď zaplníme vaše voľné miesto alebo ak nie, vopred vás informujeme. V prípade, že pre vás nevidíme žiadneho vhodného kandidáta, nebude vás to nič stáť. Vo veľkej väčšine prípadov sme však schopní prezentovať vám najlepšieho možného kandidáta.

 • Rozumné ceny – Ceny za naše služby sú porovnateľné s našou konkurenciou. My vám však neúčtujeme skôr než potvrdíte spokojnosť s poskytnutým kandidátom.

Cleveronia (SAPerior Job Placement Solutions) - SAPO nás

Spoločnosť Cleveronia s.r.o. bola založená v roku 2010 v Bratislave a špecializuje sa na nábor a outsourcing kvalifikovaných SAP špecialistov.

Náš záväzok nájsť pre vás vhodného SAP špecialistu v sebe zahŕňa oveľa viac ako obyčajný skríning, odporúčanie a dodanie kvalifikovaného kandidáta, ktorý vzíde z našej silnej siete osobných kontaktov. Organizáciám navyše pomáhame aj našimi efektívnymi službami v oblasti dopĺňania personálneho obsadenia a to tak, aby zo svojej SAP investície získali, čo najväčší úžitok.

To, čo môžeme ponúknuť, sú efektívne a kolaboratívne riešenia pre akúkoľvek organizáciu, ktorá potrebuje SAP špecialistov. Medzi našich klientov patria stredne veľké spoločnosti, veľké spoločnosti a nadnárodné korporácie.

Našim primárnym cieľom je vytvoriť si s našimi klientami dlhodobý vzťah. Najcennejšou odmenou za naše služby považujeme dodatočnú objednávku alebo odporučenie našej práce iným potenciálnym klientom. Robíme to najlepšie, aby sme si u svojich klientov vybudovali dôveru tým, že sme spoľahlivým partnerom s dôrazom na pracovnú etiku a vysokú úroveň integrity vo všetkom, čo robíme.